Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 www.prymus.bialystok.pl
Centrum Edukacji PRYMUS
ul. Św. Rocha 10, lok. 6, pawilon "PASAŻ”
15-879 BIAŁYSTOK
Tel. 85 744 58 88, kom. 508 309 509.

hosting by
KURS PRZYGOTOWUJĄCY ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I POLICEALNYCH SZKÓŁ FRYZJERSKICH DO ZDANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Szkolenie skierowane jest do osób kończących naukę w szkołach fryzjerskich pozwalające w optymalny sposób przygotować się do zdania egzaminów końcowych.

Po analizie stopnia posiadanych umiejętności uczestnika kursu - opracowujemy precyzyjny plan szkolenia, po zrealizowaniu którego słuchacz będzie przygotowany do pozytywnego zdania egzaminów końcowych.
ZAUFAJ FACHOWCOM !.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach fryzjerskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

                                                            Centrum Edukacji PRYMUS
                                     ul. Św. Rocha 10, lok. 6, pawilon"PASAŻ”
                              15-879 BIAŁYSTOK,Tel. 085 744 58 88
|Strona Główna|O nas|Oferta|Promocje|Galeria|Karta zgłoszeń|Kontakt